Završni rad

Opće informacije Naziv predmeta Završni rad Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 3. (6. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 12 Sati (P+LV+KV) 0+0+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta   Očekivani ishodi učenja Sadržaj

Projektiranje informacijskih sustava

Opće informacije Naziv predmeta Projektiranje informacijskih sustava Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 3. (6. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta U ovoj fazi studenti već mogu krenuti s projektiranjem (sintezom) informacijskih sustava. Želja je da objedine sva znanja koja su…

Multimedijski sustavi

Opće informacije Naziv predmeta Multimedijski sustavi Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Izborni Godina 3. (6. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Cilj predmeta je dati uvodna i osnovna znanja o određenim temama iz područja multimedijske tehnike i multimedijskih sustava. Uvodi studenta u…

IT sustavi u oblaku

Opće informacije Naziv predmeta IT sustavi u oblaku Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Izborni Godina 3. (6. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student treba dobro poznavati paradigmu računarstva u oblaku te osnovnih modela koji su na zasnovani na oblaku. Mora moći…

Sigurnost informacijskih sustava

Opće informacije Naziv predmeta Sigurnost informacijskih sustava Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 3. (6. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Upoznati studente s Hrvatskim i Europskim zakonskim regulativama informacijske sigurnosti. Upoznati ih s osnovama kriptografije i infrastrukturom javnog ključa (PKI).…

Programiranje mobilnih aplikacija

Opće informacije Naziv predmeta Programiranje mobilnih aplikacija Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 3. (5. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Sati (P+V+S) 15+45+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student stječe potrebno znanje u razvijanju mobilnih aplikaciju od same izrade pa do pripreme te objave istih na App store,…

E-learning

Opće informacije Naziv predmeta E-learning Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Izborni Godina 3. (5. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student bi morao poznavati osnovnu terminologiju e-learninga. Morao bi moći samostalno kreirati odnosno prilagoditi postojeće open-source rješenje za e-learning zahtjevima kupca, sudjelujući…

CMS sustavi

Opće informacije Naziv predmeta CMS sustavi Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 3. (5. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Sati (P+V+S) 15+45+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student nakon uspješno završenog predmet steći će potrebne kompetencije za projektiranje i izradu netrivijalnih Content Management sustava, koje uključuju sve komponente…

Digitalizacija i e-prikaz dokumenata

Opće informacije Naziv predmeta Digitalizacija i e-prikaz dokumenata Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 3. (5. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Upoznati studenta i naučiti ga tehnikama digitalizacije dokumenata. Naučiti ga principima upravljanja digitalnim dokumentima (DMS – document management system):…