Ekonomika startup poduzeća

Opće informacije Naziv predmeta Ekonomika startup poduzeća Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (3. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Objediniti sva znanja koja su potrebna da se pokrene vlastita tvrtka, te koja su potrebna za upravljanje takvom malom startup tvrtkom.…

Osnove tehničkih sustava

Opće informacije Naziv predmeta Osnove tehničkih sustava Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (3. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 30+0+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student mora steći pregled osnovnih karakteristika i svojstava tehničkih sustava koji nisu usko vezani uz ICT tehnologije. Na primjer: Sustavi grijanja…

Baze podataka

Opće informacije Naziv predmeta Baze podataka Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (3. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 15+30+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Kako će studenti u svakom slučaju u svom budućem poslu imati doticaja s bazama podataka, potrebno je osigurati da znaju pravilno definirati…

Objektno-orijentirano programiranje

Opće informacije Naziv predmeta Objektno-orijentirano programiranje Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 1. (2. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Sati (P+V+S) 15+45+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Upoznati studenta s konceptom klasa i objekata. Skrenuti pažnju studentima na intelektualni proces apstrakcije, kojim se zanemaruju irelevantna svojstva stvarnih objekata, kako…

Računalne mreže i mrežne usluge

Opće informacije Naziv predmeta Računalne mreže i mrežne usluge Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 1. (2. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 30+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Svaki student će u izradi novih ICT sustava neminovno doći u dodir s komunikacijom. Stoga je nužno u…

Formalne metode specifikacije

Opće informacije Naziv predmeta Formalne metode specifikacije Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 1. (2. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 15+30+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Upoznati studenta s konceptom „jezičnog prostora“ što znači transformaciju jednog konkretnog IT sustava od ideje (opisane narativnim, prirodnim jezikom), preko…

Računalni engleski jezik 2

Opće informacije Naziv predmeta Računalni engleski jezik 2 Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 1. (2. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+30+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Ponuditi studentima angloamerički jezični pribor za učinkovito i samouvjereno snalaženje u raznim poslovnim situacijama u ICT okruženju. Razumijevanje i…

Numerička matematika

Opće informacije Naziv predmeta Numerička matematika Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 1. (2. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 30+30+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Postizanju znanja i vještina za samostalan rad i ujedno kao dobra priprema za uspješan nastavak studija. Upoznavanje s osnovnim idejama i metodama…

Osnove programiranja 

Opće informacije Naziv predmeta Osnove programiranja Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 1. (1. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Sati (P+V+S) 15+60+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student mora razumjeti koncept algoritma i računala kao izvršitelja (vezano uz predmet „Algoritmi i strukture podataka“). Predstaviti neke načine zapisivanja algoritama:…

Algoritmi i strukture podataka

Opće informacije Naziv predmeta Algoritmi i strukture podataka Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 1. (1. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 15+30+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Studentu se mora predstaviti paradigma strukture podataka – složenih podataka. mora razumjeti pojave i podatke iz realnog svijeta koje…