Osnove tehničkih sustava

Opće informacije Naziv predmeta Osnove tehničkih sustava Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (3. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 30+0+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student mora steći pregled osnovnih karakteristika i svojstava tehničkih sustava koji nisu usko vezani uz ICT tehnologije. Na primjer: Sustavi grijanja…

Baze podataka

Opće informacije Naziv predmeta Baze podataka Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (3. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 15+30+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Kako će studenti u svakom slučaju u svom budućem poslu imati doticaja s bazama podataka, potrebno je osigurati da znaju pravilno definirati…