Objektno-orijentirano programiranje

Opće informacije Naziv predmeta Objektno-orijentirano programiranje Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 1. (2. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Sati (P+V+S) 15+45+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Upoznati studenta s konceptom klasa i objekata. Skrenuti pažnju studentima na intelektualni proces apstrakcije, kojim se zanemaruju irelevantna svojstva stvarnih objekata, kako…

Računalne mreže i mrežne usluge

Opće informacije Naziv predmeta Računalne mreže i mrežne usluge Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 1. (2. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 30+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Svaki student će u izradi novih ICT sustava neminovno doći u dodir s komunikacijom. Stoga je nužno u…

Formalne metode specifikacije

Opće informacije Naziv predmeta Formalne metode specifikacije Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 1. (2. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 15+30+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Upoznati studenta s konceptom „jezičnog prostora“ što znači transformaciju jednog konkretnog IT sustava od ideje (opisane narativnim, prirodnim jezikom), preko…

Računalni engleski jezik 2

Opće informacije Naziv predmeta Računalni engleski jezik 2 Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 1. (2. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+30+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Ponuditi studentima angloamerički jezični pribor za učinkovito i samouvjereno snalaženje u raznim poslovnim situacijama u ICT okruženju. Razumijevanje i…

Numerička matematika

Opće informacije Naziv predmeta Numerička matematika Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 1. (2. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 30+30+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Postizanju znanja i vještina za samostalan rad i ujedno kao dobra priprema za uspješan nastavak studija. Upoznavanje s osnovnim idejama i metodama…