Osnove web programiranja

Opće informacije Naziv predmeta Osnove web programiranja Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (3. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Sati (P+V+S) 15+60+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Od studenta koji je završio ovaj predmet se očekuje poznavanje koncepta markup jezika, kao i osnovnih noviteta u razvoju HTMLa kroz…

Programiranje u .NET okolini

Opće informacije Naziv predmeta Programiranje u .NET okolini Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (3. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Sati (P+V+S) 15+45+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student će znanja o programskom jeziku C/C++/C# i vještine rada s prevoditeljem MS Visual Studio 2013 dopuniti znanjima i vještinama…

Ekonomika startup poduzeća

Opće informacije Naziv predmeta Ekonomika startup poduzeća Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (3. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Objediniti sva znanja koja su potrebna da se pokrene vlastita tvrtka, te koja su potrebna za upravljanje takvom malom startup tvrtkom.…

Osnove tehničkih sustava

Opće informacije Naziv predmeta Osnove tehničkih sustava Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (3. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 30+0+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student mora steći pregled osnovnih karakteristika i svojstava tehničkih sustava koji nisu usko vezani uz ICT tehnologije. Na primjer: Sustavi grijanja…

Baze podataka

Opće informacije Naziv predmeta Baze podataka Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (3. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 15+30+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Kako će studenti u svakom slučaju u svom budućem poslu imati doticaja s bazama podataka, potrebno je osigurati da znaju pravilno definirati…