Skriptni programski jezici

Opće informacije Naziv predmeta Skriptni programski jezici Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (4. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Sati (P+V+S) 15+45+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student treba usvojiti detaljno poznavanje naprednijih koncepata javascript jezika. Student mora moći jasno razlikovati scenarije za rad s javascriptom na…

Web programiranje na strani poslužitelja

Opće informacije Naziv predmeta Web programiranje na strani poslužitelja Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (4. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Sati (P+V+S) 15+45+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student nakon završetka ovog predmeta mora imati jasnu sliku razlika između najzastupljenijih programskih jezika današnjice (PHP, C#, Python,…

Vjerojatnost i statistika

Opće informacije Naziv predmeta Vjerojatnost i statistika Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Izborni Godina 2. (4. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 30+30+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Postizanju znanja i vještina za samostalan rad i ujedno kao dobra priprema za uspješan nastavak studija. Upoznati studente s poglavljima…

Upravljanje projektima

Opće informacije Naziv predmeta Upravljanje projektima Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Izborni Godina 2. (4. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Osposobljavanje studenta za učinkovito upravljanje projektima korištenjem osnovnih tehnika i pripadajućih procesa upravljanja projektima. utemeljiti to na praktičnoj IT TenStep metodologiji.…

Integracija računala i telefonije

Opće informacije Naziv predmeta Integracija računala i telefonije Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Izborni Godina 2. (4. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student bi morao spoznati ispreplitanje računalnih i komunikacijskih tehnologija („telefonija“ nije samo klasična telefonija, već i VoIP ili neka…

Mrežno programiranje

Opće informacije Naziv predmeta Mrežno programiranje Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Izborni Godina 2. (4. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Približiti studentu TCP/IP referentni model te ga osposobiti da može samostalno napisati aplikaciju koja može komunicirati putem TCP odnosno UDP protokola…

Operacijski sustavi

Opće informacije Naziv predmeta Operacijski sustavi Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 2. (4. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6 Sati (P+V+S) 15+30+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Studenta treba upoznati s osnovnim gradivnim blokovima operacijskih sustava, te njihovom konkretnom implementacijom u Windows i UNIX-like operacijskim sustavima. Student mora…