Programiranje mobilnih aplikacija

Opće informacije Naziv predmeta Programiranje mobilnih aplikacija Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 3. (5. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Sati (P+V+S) 15+45+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student stječe potrebno znanje u razvijanju mobilnih aplikaciju od same izrade pa do pripreme te objave istih na App store,…

E-learning

Opće informacije Naziv predmeta E-learning Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Izborni Godina 3. (5. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student bi morao poznavati osnovnu terminologiju e-learninga. Morao bi moći samostalno kreirati odnosno prilagoditi postojeće open-source rješenje za e-learning zahtjevima kupca, sudjelujući…

CMS sustavi

Opće informacije Naziv predmeta CMS sustavi Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 3. (5. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Sati (P+V+S) 15+45+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Student nakon uspješno završenog predmet steći će potrebne kompetencije za projektiranje i izradu netrivijalnih Content Management sustava, koje uključuju sve komponente…

Digitalizacija i e-prikaz dokumenata

Opće informacije Naziv predmeta Digitalizacija i e-prikaz dokumenata Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 3. (5. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3 Sati (P+V+S) 15+15+0 Opis predmeta Ciljevi predmeta Upoznati studenta i naučiti ga tehnikama digitalizacije dokumenata. Naučiti ga principima upravljanja digitalnim dokumentima (DMS – document management system):…

Stručna praksa

Opće informacije Naziv predmeta Stručna praksa Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva Status predmeta Obvezatan Godina 3. (5. semestar) Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9 Broj sati (rad u poduzeću) 225 Opis predmeta Ciljevi predmeta Povezati teoretska znanja s praktičnim Primijeniti teoretsko znanje u praksi Identificirati osnovne procese u poslovnom okruženju u kojem…