Opće informacije
Naziv predmeta Mrežno programiranje
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Izborni
Godina 2. (4. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 15+15+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Približiti studentu TCP/IP referentni model te ga osposobiti da može samostalno napisati aplikaciju koja može
komunicirati putem TCP odnosno UDP protokola direktnim radom s priključnicama (socket). To napraviti na način
da samostalno kreira jednostavnu aplikaciju koja će koristiti http, FTP, SNMP, SMTP, POP3 ili neki drugi protokol
aplikacijskog sloja. Razviti jednostavan model vlastitog protokola na aplikacijskom sloju.
Koristiti MS Visual Studio kao razvojnu platformu te programski jezik C/C++/C#

Očekivani ishodi učenja

 • Konstruirati dijagram jednostavne poslužitelj-klijent arhitekture.
 • Samostalno razviti i demonstrirati jednostavnu serversku aplikaciju korištenjem primitiva LISTEN, SEND, RECEIVE (nije ograničeno samo na ove primitive).
 • Samostalno razviti i demonstrirati jednostavnu klijentsku aplikaciju korištenjem primitiva CONNECT, SEND, RECEIVE (nije ograničeno samo na ove primitive).
 • Testirati dvije odvojene aplikacije (klijentska i poslužiteljska) u sinkroniziranom radu.
 • Analizirati kako promjena mrežnih aplikacijskih parametara utječe na funkcionalnost aplikacija.
 • Analizirati rad aplikacija u slučaju gubitka mrežne povezanosti ili zatvaranja vatrozida.

Sadržaj

TCP/IP referentni model. Protokoli mrežnog sloj. Socket kao apstrakcija priključnice. Slanje i primanje podataka
putem TCP/UDP protokola. Kreiranje serverskih aplikacija. Podešavanje mrežnih postavki. Aplikacije za nadzor
mreže.

Literatura
OBVEZATNA

 • 1. Snader, J.,C., Effective TCP/IP programming ,Addison-Wesley, 2000.

DOPUNSKA

 • 1. W. Richard Stevens, Bill Fenner, Andrew M. Rudoff Addison, Unix Network Programming, Vol. 1: The Sockets Networking API, Addison-Wesley Professional; 2003
 • 2. Gary R. Wright, W. Richard Stevens, TCP/IP Illustrated: The Implementation, Vol. 2, Addison-Wesley Professional; 1995
Uvjeti za upis predmetaUvjet su položeni predmeti:

 • Osnove programiranja (I. semestar)
 • Objektno orijentirano programiranje (II. semestar)