Opće informacije
Naziv predmeta Multimedijski sustavi
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Izborni
Godina 3. (6. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 15+15+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je dati uvodna i osnovna znanja o određenim temama iz područja multimedijske tehnike i
multimedijskih sustava. Uvodi studenta u osnovne koncepte, dizajn i procesiranje multimedijskih podataka.
Student će dobiti dublje poznavanje i razumijevanje što je to modeliranje multimedijskih aplikacija.

Očekivani ishodi učenja

  • Opisati glavne značajke ljudskog vizualnog sustava
  • Navesti formate slikovnih, audio i video zapisa.
  • Nabrojati i grupirati postupke za kompresiju mirne slike, videa i audia.
  • Dati poveznice multimedije i interneta, navesti ograničenja
  • Znati odabrati parametre za prijenos multimedije u različitim aplikacijama

Sadržaj

Uvod u multimediju. Povijest multimedijskih sustava. Hipertekst, hipermedija i multimedija. Primjeri
multimedijskih aplikacija. Pregled softverskih alata za multimediju. Zvuk/audio zapisi (digitalizacija zvuka).
Formati slikovnih datoteka. Boja u slici i videu (osnovno o bojama, modeli boja u slikovnim zapisima, modeli boja
u video zapisima). Video zapisi (analogni i digitalni video signali). Kompresija multimedijskih podataka. Metode
kompresije: entropijske (Runlength, Huffman, aritmetičko, LZW), transformacijske (FFT, DCT, DWT), kompresija
slikovnog zapisa – JPEG (algoritam, struktura JPEG formata, 4 tipa JPEG formata, JPEG 2000), kompresija video
zapisa (H.261, H.263, MPEG, noviji MPEG standardi), kompresija audio zapisa (jednostavne metode kompresija
zvuka, MPEG audio kompresija). Multimedija i internet. Ograničenja interneta kao medija. Specifični oblici
multimedijskih podataka – audio i video streaming (video konferencije, Voice-Over-IP…). Modeliranje
multimedijskih aplikacija. Dizajn sadržaja multimedijskih aplikacija (odabir multimedijskih elemenata: tekst, slika,
grafika, animacija, video, audio, interaktivnost).

Literatura

OBVEZATNA:
1. Ze-Nian Li, M. S. Drew, J. Liu (2014), Fundamentals of Multimedia (Texts in Computer Science), Springer
DOPUNSKA:
1. N. Chapman, J. Chapman, Digital mulimedia, John Wiley & Sons, Chichester, 2000.
2. Tannenbaum, R. S., Theoretical Foundations of Multimedia. Computer Science Press, New York, 2000.
3. Vaughan, T., Multimedia : Making It Work, Fifth edition. Berkeley: Osborne McGraw-Hill., 2001