Opće informacije
Naziv predmeta Operacijski sustavi
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. (4. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 6
Sati (P+V+S) 15+30+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Studenta treba upoznati s osnovnim gradivnim blokovima operacijskih sustava, te njihovom konkretnom
implementacijom u Windows i UNIX-like operacijskim sustavima.
Student mora znati osnove administriranja Windows servera, te poznavati OS Linux. Mora znati koji su OS
segmenti bitni za web aplikacije.
Dakle, student mora znati instalirati vlastitu aplikaciju te, ukoliko je potrebno, napraviti minimalne
administrativne zahvate na samom operacijskom sustavu.
Dalje student mora usvojiti mehanizame rada operacijskih sustava i njihovog korištenja.

Očekivani ishodi učenja

  • Navesti i objasniti strukturu operacijskih sustava
  • Pojasniti pojam procesa i niti
  • Na primjeru objasniti međuprocesnu komunikaciju.
  • Dati detaljni prikaz i primjere algoritama za upravljanje memorijom na operacijskim sustavim.
  • Dati detaljni prikaz i primjere algoritama za upravljanje diskovnim prostorom na operacijskim
    sustavima.

Sadržaj

Gradivni blokovi operacijskih sustava, struktura. Razvoj operacijskih sustava. Potprogrami, pozivi potprograma.
Prekidni sustav. Algoritmi prekidnog sustava. Procesi i niti. Procesi i niti: svojstva, međuprocesna komunikacija,
raspoređivanje. Zastoji: algoritmi otkrivanja i sprječavanja zastoja. Rukovanje memorijom: dijeljenje, prividna
memorija, algoritmi straničenja, segmentiranje. Ulazno-izlazne jedinice: svojstva, diskovi, sustavski sat,
korisničko sučelje, mrežna komunikacija. Datotečni sustav: načini ostvarenja, primjeri (FAT, NTFS,
ostali). Sigurnost i operacijski sustavi. Višeprocesorski operacijski sustav. Distribuiraini sustavi

Literatura
OBVEZATNA

  • 1. Budin, L., Golub, M., Jakobović, D., Jelenković, L., Operacijski sustavi, Element, Zagreb, 2010.

DOPUNSKA

  • 1. Tanenbaum, A.S.: Modern Operating system 3rd edition, Pearson International Edition, 2009.