Opće informacije
Naziv predmeta Osnove tehničkih sustava
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 2. (3. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 3
Sati (P+V+S) 30+0+0
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

Student mora steći pregled osnovnih karakteristika i svojstava tehničkih sustava koji nisu usko vezani uz ICT tehnologije. Na primjer:

 • Sustavi grijanja i hlađenja
 • Nadzorni sigurnosni sustavi (video, senzori pokreta, auto-dojava…)
 • Sustavi za evidenciju nazočnosti djelatnika (otisci prsta, RFID čitači kartica, itd.)
 • Sustavi za daljinska očitanja podataka
 • Sustavi distribucije vode, električne energije, plina

Svi ti sustavi mogu mu biti od važnosti u njegovom budućem poslu, u slučaju da postoji potreba da se aplikativno integrira u takve sustave ili neke njihove dijelove..

Očekivani ishodi učenja

 • Formulirati vlastitu definiciju sustava te analizirati ulogu tehničkih sustava u poslovanju.
 • Prezentirati i analizirati osnovna načela vođenja sustava (povratna i unapredna veza).
 • Prezentirati osnovne principe i potencijalne probleme računalnog upravljanja.
 • Analizirati pouzdanost sustava s obzirom na njegovu unutarnju arhitekturu.
 • Prezentirati i analizirati barem jedan od sustava: sustav distribucije električne energije, vodoopskrbni sustav i sustav odvodnje, telekomunikacijski sustav.
 • Napraviti dijagram jednostavnog tehničkog sustava (npr. sustav nadzora, sustav za evidenciju nazočnosti djelatnika, hotelski sustav upravljanja pristupom i sl.).
 • Identificirati osnovne elemente nekog tehničkog sustava „na terenu“.

Sadržaj

Opći pojam sustava. Osnovne karakteristikama suvremenih tehničkih sustava. Održavanje tehničkih sustava.
Visoka razina raspoloživosti i pouzdanosti kao jedan od primarnih zahtjeva na tehničke sustave. Životni vijek sustava. Primjeni suvremenih informatičkih tehnologija kao podrške informacijskim sustavima održavanja i upravljanja sustavima.

Literatura
OBVEZATNA

 • 1. G. Smiljanić, Računala i procesi, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
 • 2. D. Grundler, Primijenjeno računalstvo, Graphis, Zagreb, 2000.

DOPUNSKA

 • 1. Peruško, U., Digitalna elektronika, Školska knjiga, Zagreb, 1993.
 • 2. D. Patterson, J. Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware / Software Interface (2nd Edition), Morgan Kaufmann Publ., San Francisco, 1997.