Opće informacije
Naziv predmeta Stručna praksa
Studijski program Preddiplomski stručni studij Računarstva
Status predmeta Obvezatan
Godina 3. (5. semestar)
Bodovna vrijednost i način izvođenja nastave ECTS 9
Broj sati (rad u poduzeću) 225
Opis predmeta

Ciljevi predmeta

 • Povezati teoretska znanja s praktičnim
 • Primijeniti teoretsko znanje u praksi
 • Identificirati osnovne procese u poslovnom okruženju u kojem obavlja stručnu praksu
 • Napraviti dijagram osnovnih procesa u poslovnom okruženju u kojem obavlja stručnu praksu
 • Planirati vlastiti projekt koji može postati osnova za izradu konkretnog završnog rada

Očekivani ishodi učenja

 • Analizirati poslovne procese unutar tvrtke
 • Valorizirati udio korištenja pojedinih tehnologija na konkretnom IT projektu
 • Osmisliti vlastitu aplikaciju, ili dio konkretne aplikacije, napisati pseudo kod i implementirati

Sadržaj

 • Upoznati studenta s načinom rada u IT tvrtki,
 • Uključiti studenta na rješavanju konkretnog zadatka uz odabir tehnologije prema
  studentovim afinitetima,
 • Pratiti razvoj projekta nekom metodom za praćenje,
 • Uključiti studenta u komuniciranje s krajnjim korisnikom (barem „read-only“)