O izvođenju studijskog programa će skrbiti tim iz R’n’D centra i Odjela za ICT.

Ivan Heđi, dipl. ing., v.pred.

Pročelnik ICT odjela / Viši predavač / Senior software developer

mr.sc. Damir Vuk, v.pred.

Viši predavač / Vanjski suradnik / Project manager

Marijana Špoljarić, mag.educ.math. et inf., v.pred.

Voditelj centra za kvalitetu / Voditelj stručne prakse / Viši predavač / Matematičar

Marko Hajba, mag.math., pred.

Voditelj centra za istraživanje i razvoj / Predavač / Matematičar / Software developer

Enes Ciriković, dipl. ing., pred.

Voditelj centra informatičke potpore / Viši predavač / System & network administrator

Mario Pecimotika, mag.educ.phys.et inf.

Asistent / Fizičar / Software developer

Ivan Benke, mag.ing.comp.

Asistent / Software developer

Više informacija o našem timu možete vidjeti na službenoj stranici visoke škole – vuv.hr.